Wałek z hakami burty tylnej

Informacje dodatkowe

TYP

MODEL

ILOŚĆ