Konsolka wałka

Informacje dodatkowe

TYP

MODEL

ILOŚĆ