Wałek z hakami burty bocznej

Informacje dodatkowe

TYP

MODEL

ILOŚĆ