Wałek z hakami burty tylnej

Informacje dodatkowe

WYMIAR

TYP

MODEL

ILOŚĆ