Lina zaworu krańcowego

Informacje dodatkowe

TYP

MODEL

ILOŚĆ